Scitive wraz Solution4Labs wspiera cyfryzację laboratoriów oraz wdrażanie systemów zarządzania informacją laboratoryjna (LIMS). Dostarczamy laboratoriom i jednostkom badawczym nowoczesne rozwiązania, które zapewniają najwyższą jakość działania i zgodność z przepisami. Solution4Labs jako Autoryzowany Partner Thermo Fisher Scientific implementuje systemy odpowiadające rzeczywistym potrzebom i dostarczamy klientom najnowocześniejsze technologie, które usprawniają procesy i ułatwiają prowadzenie badań.

Czym jest LIMS?

Istotą wdrożenia systemu LIMS jest pewność, że właściwi ludzie wykonują odpowiednie badania w zaplanowanym terminie na właściwym sprzęcie. O systemie zarządzania informacją laboratoryjną można myśleć z jednej strony jako o rozbudowanym systemie bazodanowym, a z drugiej strony jako o precyzyjnie zarządzanym workflow.

Dlaczego warto?

Cyfryzacja koncentruje się na przekształcaniu informacji z analogowej na formę cyfrową, co zwykle sprowadza się do przepisania ręcznych notatek do plików tekstowych lub przepisywania wyników. Z kolei digitalizacja to proces wykorzystania technologii cyfrowych do ulepszania operacji zarówno badawczych jak i biznesowych, czego przykładem jest wdrożenie systemu zarządzania informacją laboratoryjną (LIMS) w celu efektywnego zarządzania próbkami i wynikami analiz. Najbardziej zaawansowanym terminem jest transformacja cyfrowa, czyli bardziej złożony proces, który wprowadza znaczące zmiany organizacyjne i strategiczne poprzez wykorzystanie nie tylko rozmaitych technologii IT, ale również pociąga za sobą zmiany w komunikacji zespołu, metodach rejestracji czy zasadach bezpieczeństwa danych. Transformacja cyfrowa dotyczy usprawnień w całej kulturze organizacyjnej korporacji, co ma na celu wprowadzenie innowacyjności, zwiększenie efektywności oraz otwarcia się nowe koncepcje i strategie.

Wdrożenie LIMS to nie tylko technologiczna zmiana, ale także wymaga przemodelowania podejścia i mentalności pracowników. Jest to wprowadzenie automatyzacji w miejsce ograniczeń błędów ludzkich, co z kolei przekłada się na skrócenie czasu nieefektywnej pracy, szybsze wykonanie badań, automatyczne generowanie raportów oraz przyspieszoną analizę danych. Dzięki temu projekty mogą być realizowane sprawniej, co oznacza znaczne oszczędności i możliwość wcześniejszego generowania zysków z rezultatów projektu. Realizacja celów projektowych może być osiągnięta o wiele wcześniej niż przewidywano, co finalnie wpływa na zwiększenie efektywności działań i zadowolenie z osiągniętych rezultatów zarówno zarząd jak i pracowników laboratoryjnych.

Zapraszam do kontaktu, chętnie omówimy i pomożemy w przeprowadzeniu transformacji cyfrowej