Nazwa „scitive” to zlepek dwóch angielskich słów: science oraz creative. W pełni oddaje to filozofię firmy, która polega na korzystaniu z nauki i robieniu to w sposób kreatywny. Misją firmy jest popularyzacja i wspieranie przedsiębiorstw od strony naukowej, tak aby nowa wiedza usprawniła pracę i rozszerzyła możliwości. 

W swojej działalności korzystamy z doświadczenia zdobytego podczas studiów i pracy w instytucjach badawczych w zakresie fizyki, chemii czy biologii. Ciągle się dokształcamy zdobywając nowe umiejętności i uzyskując kolejne certyfikaty i uprawnienia. Łączymy wiedzę, bo interdyscyplinarność jest kluczem do zrozumienia złożonych zjawisk i wydajnego wykorzystania zdobyczy nauki. 

W nauce nie ma problemów, są za to wyzwania.