Stan powietrza - monitoring atmosfery

Gdzie sprawdzić jakość powietrza?

Smogiem nazywamy wszelkie czynniki (chemiczne, fizyczne, biologiczne) zmieniające naturalny skład atmosfery. Aby lepiej badać i monitorować zanieczyszczenia powietrza, wyróżniamy takie parametry jak zawartość zawieszonych pyłów o różnych rozmiarach (PM1, PM2.5, PM10), występowanie gazów takich jak tlenki azotu, dwutlenek siarki, ozon i tlenek węgla, a także metale ciężkie oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, które są kancerogenne. Poniżej znajdziecie listę stron, które na bieżąco pokazują stan jakości powietrza na całym świecie, a niektóre bardziej szczegółowe dane z najbliższej okolicy.