Poznaj scitive

Nazwa „scitive” to zlepek dwóch angielskich słów: science oraz creative. W pełni oddaje to filozofię firmy,  aby korzystać z nauki i robić to w sposób kreatywny. Misją firmy jest popularyzacja i wspieranie przedsiębiorstw od strony naukowej, tak aby nowa wiedza usprawniła pracę i rozszerzyła możliwości działalności.